Základní pokyny pro užívání modelářského letiště - letové plochy pro rok 2022

Vstup na letiště je umožněn:

Vstup zdarma pro mládež z letecko-modelářského kroužku. Registrovaným modelářům s uhrazeným ročním poplatkem. Ostatním zájemcům po domluvě se správcem letiště.

Registrace a poplatky (aktualizace 30.1.2022)

Uživatel letiště svým použitím letiště vědomě souhlasí s těmito podmínkami :

a) Uhradit poplatek: (2022/2023) 1800Kč pro stálé členy, nově registrovaní a pozdní úhrady +1000kč. Uvedený poplatek hradí každý, mimo mládeže do 18 let a výjimečné případy. Termín úhrady je vždy nejpozději konec měsíce března. Ideálně na zahajovací schůzi.
200Kč roční známka na svaz.

Provozní řád

Létání s modely dle aktuálních pravidel FAI: Nás se týká prostor G do 120m bez limitu. Registrovaní do 300m, avšak při provozu v Kunovicích, je nutné se hlástit. Vysílač/Přijímač provozu budu řešit v 2022. Při zjevném provozu v Kunovicích je nutné volat na věž:
spojovatelka 572 818 111 ,nebo Aeroklub 572818090 a domluvit si vlastní létání.

Organizace letů: Maximální délka letu může být omezena (např. 20minut, aby se všichny vystřídali), pak musí pilot přistát a uvolnit prostor dalšímu pokud ten čeká.

Start s modelem je možný pouze po dotazu a souhlasu pilota/pilotů aktuálně letících, nebo se připravujících. Pilot na FM Mhz si musí dát l před zapnutím vysílače kolíček na tabuli s rozpisem frekvencí a potvrdit volný kanál.

Pro létání se smí užívat jen vyznačená plocha (od příkopy k Mor.Písku).

Sečení trávy je zajištěno externě. Avšak vítá se dobrovolné sekání okolních poloch.

Model musí být v dobrém technickém stavu, zejména modely nad 3kg. Pilot musí být schopen model bezpečně ovládat.
Jednoznačně se doporučuje létání Učitel-Žák. Zjeména na JETI vysílačích to funguje bezvadně.

Po nabíjení vždy odpojte výštupní konektory od všech nabíječek! (aby při zapnutí napájení nedošlo ke zkratu na výstupu, už se 2x stalo a musel sem nabíječ nechat opravit)

Zakazuje se zejména

1. nebezpečné chování všeho druhu

2. poškozování vybavení LMK i okolní

3. nevhodné parkování, zejména rozjíždění trávy, nebo parkování na podmočeném místě

4. dlouhodobé skladování modelů v boudě (déle než 1týden je nepřípustné, pokuta 100Kč za každý započatý den, prostor boudy musí být volný pro běžnou manipulaci všem )

5. je zakázáno létat nad hlavami přítomných a kolemjdoucích, dále pak nad vozidly. Je nutno dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti.

6. zakazuje se jezdit a vstupovat na cizí pozemky

7. odkládat nebezpečné a toxické zbytky.

 

Městskou polici Veselí n/Mor tel.č. 518 322 895, tísňové volání 156, případně Policii ČR tel.č. 518 322 333, 518 323 716, tísňové volání 158.

Tísňová čísla :

Policie 158, Záchranná služba 155, Hasičský záchranný sbor 150, Tísňová linka 112d) Uživatel se zavazuje: odpracovat 4-6 hodin brigádnických hodin na údržbách okolních ploch letiště za účelem zajištění bezpečného příjezdu, údržbě okolních porostů souvisejících s bezpečností provozu či zachování funkcí a inovace letiště. V případě neodpracování brigádnických hodin uhradit klubu poplatek 400kč/hod.
d) Pronájem letiště za účelem obchodu a soukromých aktivit 2500Kč/den.

Registrace je platná na období 12 měsíců, obvykle 1/xxxx do 6/xxxx

O přijetí či vyloučení člena rozhoduje Správa letiště a vedení LMK682.

Předseda Klubu LMK 682
a správa letiště

Dušan Sedláček
Družstevní 1839
Strážnice 696 621

Modelářské letiště Veselí nad Moravou: GPS 48.9633222N, 17.3641347E

Tel: 603 844 277
e-mail: dusan.soukrATgumex.cz