Základní pokyny pro užívání modelářského letiště - letové plochy pro rok 2022

Vstup na letiště pro rok 2024 je umožněn:

Vstup zdarma pro mládež z letecko-modelářského kroužku.
Registrovaným modelářům s uhrazeným ročním poplatkem.
Ostatním zájemcům po domluvě se správcem letiště.

Se správcem pozemků je domluven i vstup členů LMK Kunovice, létajícím s volnými modely:


ing. Jaroslav Blatný             LMK Kunovice               SPZ       4Z7 7551 
Jaromír Orel                       LMK Kunovice                            4Z3 4743
Bronislav Gablas                 LMK Zlín                                    6Z5 5082
ing.Michal Zagora               LMK Zlín                                    2BY 8633
Lubomír Štefka                   LMK Břeclav                               1BY 1507
Pavel Navrátil                      LMK Břeclav                              5B6 0112

Tento seznam schválil Dušan Sedláček a pan Blatný

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registrace a poplatky (aktualizace 30.1.2022)

Uživatel letiště svým použitím letiště vědomě souhlasí s těmito podmínkami :

a) Uhradit poplatek: (2022/2023) 1800Kč pro stálé členy, nově registrovaní a pozdní úhrady +1000kč. Uvedený poplatek hradí každý, mimo mládeže do 18 let a výjimečné případy. Termín úhrady je vždy nejpozději konec měsíce března. Ideálně na zahajovací schůzi.
200Kč roční známka na svaz.

Provozní řád

Létání s modely dle aktuálních pravidel FAI: Nás se týká prostor G do 120m bez limitu. Registrovaní do 300m, avšak při provozu v Kunovicích, je nutné se hlástit. Vysílač/Přijímač provozu budu řešit v 2022. Při zjevném provozu v Kunovicích je nutné volat na věž:
spojovatelka 572 818 111 ,nebo Aeroklub 572818090 a domluvit si vlastní létání.

Organizace letů: Maximální délka letu může být omezena (např. 20minut, aby se všichny vystřídali), pak musí pilot přistát a uvolnit prostor dalšímu pokud ten čeká.

Start s modelem je možný pouze po dotazu a souhlasu pilota/pilotů aktuálně letících, nebo se připravujících. Pilot na FM Mhz si musí dát l před zapnutím vysílače kolíček na tabuli s rozpisem frekvencí a potvrdit volný kanál.

Pro létání se smí užívat jen vyznačená plocha (od příkopy k Mor.Písku).

Sečení trávy je zajištěno externě. Avšak vítá se dobrovolné sekání okolních poloch.

Model musí být v dobrém technickém stavu, zejména modely nad 3kg. Pilot musí být schopen model bezpečně ovládat.
Jednoznačně se doporučuje létání Učitel-Žák. Zjeména na JETI vysílačích to funguje bezvadně.

Po nabíjení vždy odpojte výštupní konektory od všech nabíječek! (aby při zapnutí napájení nedošlo ke zkratu na výstupu, už se 2x stalo a musel sem nabíječ nechat opravit)

Zakazuje se zejména

1. nebezpečné chování všeho druhu

2. poškozování vybavení LMK i okolní

3. nevhodné parkování, zejména rozjíždění trávy, nebo parkování na podmočeném místě

4. dlouhodobé skladování modelů v boudě (déle než 1týden je nepřípustné, pokuta 100Kč za každý započatý den, prostor boudy musí být volný pro běžnou manipulaci všem )

5. je zakázáno létat nad hlavami přítomných a kolemjdoucích, dále pak nad vozidly. Je nutno dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti.

6. zakazuje se jezdit a vstupovat na cizí pozemky

7. odkládat nebezpečné a toxické zbytky.

 

Městskou polici Veselí n/Mor tel.č. 518 322 895, tísňové volání 156, případně Policii ČR tel.č. 518 322 333, 518 323 716, tísňové volání 158.

Tísňová čísla :

Policie 158, Záchranná služba 155, Hasičský záchranný sbor 150, Tísňová linka 112d) Uživatel se zavazuje: odpracovat 4-6 hodin brigádnických hodin na údržbách okolních ploch letiště za účelem zajištění bezpečného příjezdu, údržbě okolních porostů souvisejících s bezpečností provozu či zachování funkcí a inovace letiště. V případě neodpracování brigádnických hodin uhradit klubu poplatek 400kč/hod.
d) Pronájem letiště za účelem obchodu a soukromých aktivit 2500Kč/den.

Registrace je platná na období 12 měsíců, obvykle 1/xxxx do 6/xxxx

O přijetí či vyloučení člena rozhoduje Správa letiště a vedení LMK682.

Předseda Klubu LMK 682
a správa letiště

Dušan Sedláček
Družstevní 1839
Strážnice 696 621

Modelářské letiště Veselí nad Moravou: GPS 48.9633222N, 17.3641347E

Tel: 603 844 277
e-mail: dusan.soukrATgumex.cz