Základní pokyny pro užívání modelářského letiště - letové plochy pro rok 2019

Vstup na letiště je umožněn:

Dětem z letecko-modelářského kroužku. Registrovaným modelářům s uhrazeným ročním poplatkem. Ostatním zájemcům po domluvě se správcem letiště.

Registrace a poplatky

Uživatel letiště svým použitím letiště vědomě souhlasí s těmito podmínkami :

a) Uhradit poplatek: 1500Kč pro stálé členy, nově registrovaní a pozdní úhrady 3000kč. Uvedený poplatek hradí každý, mimo mládeže do 18 let a výjimečné případy. Termín úhrady je vždy nejpozději konec měsíce března. Ideálně na zahajovací schůzi.
b) Uživatel se zavazuje: sekat plochu letiště a přilehlých prostor níže uvedeným způsobem. Kdo a kdy určuje rozpis na webu. Obrázek- vytečkovaná čára vyznačuje udržované plochy. Posečenou trávu pak pokud možno sypat do jámy vyznačené na obrázku.

c) Uživatel se zavazuje: odpracovat 6 hodin brigádnických hodin na údržbách okolních ploch letiště za účelem zajištění bezpečného příjezdu, údržbě okolních porostů souvisejících s bezpečností provozu či zachování funkcí a inovace letiště. V případě neodpracování brigádnických hodin uhradit majiteli poplatek 400kč/hod.
d) Pronájem letiště za účelem obchodu a soukromých aktivit 500Kč/den.

Registrace člena je platná do konce období.

O přijetí či vyloučení člena rozhoduje Správa letiště a vedení LMK109.

Provozní řád

Organizace letů: Maximální délka letu je omezena na 20minut, pak musí pilot přistát a uvolnit kanál a prostor dalšímu pokud ten čeká. Další start může stejný pilot provést jen když má ústní souhlas od ostatních s potvrzením o volném kanále.

Každý pilot si musí dát před zapnutím vysílače kolíček na tabuli s rozpisem frekvencí, včetně 2,4Ghz. (pro přehled)

Pro létání se smí užívat jen vyznačená plocha (od příkopy k Mor.Písku)

Sečení trávy je dle rozpisu-pořadí na webu. Seče se plocha dle nákresu …

Model musí být v dobrém technickém stavu, pilot pak i duševním.

Zejména je zakázáno létat nad hlavami přítomných a kolemjdoucích, dále pak nad vozidly. Je nutno dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti.

Na cizí pozemky je vstup a zejména jízda autem zakázána.

V případě nedodržování podmínek bude pilot členy klubu vykázán, či použito zákonných možností.

Pokud víte o někom, kdo používá letecké kanály na jiném druhu modelu, například lodi, autě neprodleně to sdělí správci letiště.

Jelikož se nacházíme v přírodě, chováme se ekologicky, tiše. Nenecháváme na místě odpadky či toxické zbytky.

 

V nutnosti vykázání osoby při neoprávněném vstupu na soukromý pozemek (letiště – letovou plochu) je možné požádat o pomoc Městskou polici Veselí n/Mor tel.č. 518 322 895, tísňové volání 156, případně Policii ČR tel.č. 518 322 333, 518 323 716, tísňové volání 158.

Tísňová čísla :

Policie 158, Záchranná služba 155, Hasičský záchranný sbor 150, Tísňová linka 112

Správa letiště

Dušan Sedláček tel:+420 603 844 277; dusan.soukr _at_ gumex.cz

Sepsal Dušan Sedláček 6.6.2009 ;revize 5.5.2019